Holística?Per què aquest nom?

La ciència que estudia el comportament o coneixement humà és l’antropologia i aquesta estudia a l’ésser humà de forma holística. Holística? Aquesta paraula prové de la idea d’holisme (holos en grec, tot, sencer, el total), és a dir, l’antropologia és una ciència integradora ja que en una sola disciplina reuneix la natura, la societat, la cultura, l’economia… per a poder estudiar i entendre els comportaments socials al llarg del temps i l’espai.
Com diria Aristòtil: “El todo es más que la suma de sus partes”. Aportació interessant que ens pot fer pensar en qüestions tals com si existeix antropologia sense cultura o sense societat. Existeix?

A partir d’aquesta primera pinzellada “Holística1” esperem obrir més interrogants i anar descobrint què és i que implica la paraula antropologia.

Advertisements

One response to “Holística?Per què aquest nom?

  1. És veritat, holisme i antropologia són conceptes molt units. Ja ho anirem veient.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s